[تعداد: 2    میانگین: 1.5/5]

سرویس ماهیانه برنامه دوره ای سرویس و نگهداری  ديزل ژنراتور

      دوره زمانی : روزانه (به هنگام بهره برداری)

 1. بررسی و بازديد از ديزل ژنراتور به هنگام کار و اطمينان از عدم وجود صدا و لرزش غير عادی.
 2. بررسی و بازديد و کنترل سيستم خنک کننده سيم پيچ ژنراتور .
 3. بررسی و بازديد و کنترل سيستم خنک کننده موتور ديزل .
 4. بررسی و بازديد از درجه حرارت آب رادياتور و اطمينان از عدم افزايش آن از مقدار مجاز طبق دستور العمل توصيه کارخانه سازنده .
 5. بررسی و بازديد از درجه حرارت اگزوز ديزل ژنراتور و اطمينان از عدم افزايش آن از مقدار حداکثر مجاز طبق دستور العمل و توصيه کارخانه سازنده .
 6. بررسی و بازديد و کنترل و ثبت لرزش تمام قسمت های مختلف و تعيين شده ديزل ژنراتور و اطمينان از عدم افزايش آنها از مقادير مجاز طبق دستورالعمل و توصيه کارخانه سازنده .
 7. بررسی و کنترل ولتاژ و جريان خروجی ديزل ژنراتور (هرسه فاز ) و اطمينان از متعادل بودن مقادير .
 8. بررسی و کنترل ولتاژ و جريان تحريک ژنراتور و اطمينان از نرمال و عادی بودن مقادير (متناسب با ميزان بار ديزل ژنراتور) .
 9. بررسی و کنترل توان اکتيو و راکتيو ديزل ژنراتور و اطمينان از عدم افزايش آنها از مقادير مجاز (طبق دستورالعمل و توصيه کارخانه سازنده) .
 10. بررسی و کنترل و بازديد از فرکانس ژنراتور و اطمينان از عدم افزايش و يا کاهش آن از مقادير مجاز .
 11. بررسی و کنترل و بازديد ضريب قدرت ژنراتور و اطمينان از عدم منفی شدن (اثر خازنی)ضريب قدرت در مراحل مختلف باردهی ديزل ژنراتور .
 12. بررسی و بازديد و اطمينان از بازبودن دمپر جلوی رادياتور ديزل ژنراتور . 

دوره زمانی : هفتگی

 1. بررسی و بازديد روغن موتور ديزل و اطمينان از مناسب بودن کميت و کيفيت روغن موتور (طبق ساعت کارکرد و دستورالعمل های فنی شرکت سازنده) .
 2. بررسی و بازديد از آب رادياتور و اتصالات آن و اطمينان از کافی بودن سطح آب رادياتور و عدم وجود نشتی در اتصالات .
 3. بررسی و بازديد از مخرن گازوئيل موتور ديزل و اطمينان از پر بودن آنها و عدم وجود نشتی اتصالات مربوطه .
 4. بررسی و کنترل و بازديد از عدم گرفتگی سطح رادياتور موتور ديزل و تميز نمودن سطح رادياتور با بلوور يا هوای صنعتی (در صورت نياز )
 5. بررسی و کنترل و بازديد از عدم نشتی روغن ار قسمت ها و قطعات مختلف موتورديزل .
 6. تميز نمودن کليه سطوح ديزل ژنراتور بوسيله بلوور يا هوای صنعتی , پارچه تنظيف , برس موئی و اطمينان از عدم وجود هر گونه آلودگی .
 7. روشن و بکار انداختن ديزل ژنراتور حداقل دوبار در هفنه و هر بار به مدت 20 دقيقه و کنترل و بازديد از قسمت هایمختلف ديزل ژنراتور و اطمينان از صحت عملکرد کليه قسمت ها .
 8. بازديد و بررسی پمپ روغن موتور ديزل ژنراتور و اطمينان از صحت عملکرد آن .
 9. بازديد و کنترل و بررسی از وضعيت باطری های ژنراتور و اطمينان از مناسب بودن وضعيت آنها.

 دوره زمـانی : مـاهـانه

 1. کنترل و بازديد از اتصالات الکتریکی جعبه اتصال کابل های قدرت ديزل ژنراتور و اطمينان از محکم بودن آن.
 2. کنترل و بازديد و بررسی محل اتصال کابلشوی قدرت به شينه های قدرت ديزل ژنراتور و اطمينان از عدم وجود هر گونه تغيير رنگ , ترک خوردگی , شکستگی و سوختگی آنها .
 3. کنترل و بازديد از وضعيت روانکاری ياتاقان ها و گريسکاری مجدد آنها (در صورت نياز و طبق دستورالعمل شرکت سازنده) .
 4. کنترل و بازديد و بررسی دمپينگ هاي پلاستیکی (لرزه گير) بين پايه و فنداسيون ديزل ژنراتور و اطمينان از سالم بودن آنها .
 5. کنترل و بازديد از فيلتر های هوا , روغن و تعويض آنها (در صورت نياز و طبق دستور العمل شرکت سازنده) .
 6. تعویض فیلترهای براساس زمان های ذیل محاسبه میگردد:
 • فیلتر روغن براساس200 ساعت کارکرد
 • فیلتر آبگیر براساس300ساعت کارکرد
 • فیلتر سوخت براساس250 ساعت کارکرد
 • فیلتر هوا براساس600 ساعت کارکرد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *