[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

سرویس دوره ایبرنامه های کلی سرویس دوره ای شرکت ریان پیشرو ( بازدید – کنترل – برسی ) :

1- کنترل و بازديد از فيلتر های هوا , روغن و تعويض آنها (در صورت نياز و طبق دستور العمل شرکت سازنده) . براساس جدول ذیل :

2-کنترل و بازديد و بررسی دمپينگ هاي پلاستیکی (لرزه گير) بين پايه و فنداسيون ديزل ژنراتور و اطمينان از سالم بودن آنها.

3-کنترل و بازديد و بررسی محل اتصال کابلشوی قدرت به شينه های قدرت ديزل ژنراتور و اطمينان از عدم وجود هر گونه تغيير رنگ , ترک خوردگی ,شکستگی و سوختگی آنها .

4-کنترل و بازديد از اتصالات الکتریکی جعبه اتصال کابل های قدرت ديزل ژنراتور و اطمينان از محکم بودن آنها.

5-بررسی و بازديد روغن موتور ديزل و اطمينان از مناسب بودن کميت و کيفيت روغن موتور (طبق ساعت کارکرد     و دستورالعمل های فنی شرکت سازنده) .

 6-بررسی و بازديد از آب رادياتور و اتصالات آن و اطمينان از کافی بودن سطح آب رادياتور و عدم وجود نشتی واتصالات.

7-بررسی و بازديد از مخرن گازوئيل موتور ديزل و اطمينان از پر بودن آنها و عدم وجود نشتی اتصالات مربوطه .

8-بررسی و کنترل و بازديد از عدم نشتی روغن ار قسمت ها و قطعات مختلف موتور ديزل .

9-تميز نمودن کليه سطوح ديزل ژنراتور بوسيله بلوور يا هوای صنعتی , پارچه تنظيف , برس موئی و اطمينان از عدم وجود هر گونه آلودگی .

10-روشن و بکار انداختن ديزل ژنراتور حداقل دوبار در هفنه و هر بار به مدت 20 دقيقه و کنترل و بازديد از قسمت های مختلف ديزل ژنراتور و اطمينان از صحت عملکرد کليه قسمت ها .

11-بازديد و بررسی پمپ روغن موتور ديزل ژنراتور و اطمينان از صحت عملکرد آن .

12-بازديد و کنترل و بررسی از وضعيت باطری های ژنراتور و اطمينان از مناسب بودن وضعيت آنها .

13-بررسی و بازديد از ديزل ژنراتور به هنگام کار و اطمينان از عدم وجود صدا و لرزش غير عادی .

14-بررسی و بازديد و کنترل سيستم خنک کننده موتور ديزل .

15-بررسی و بازديد از درجه حرارت آب رادياتور و اطمينان از عدم افزايش آن از مقدار مجاز طبق دستور العمل و توصيه  کارخانه سازنده .

16-بررسی و بازديد از درجه حرارت اگزوز ديزل ژنراتور و اطمينان از عدم افزايش آن از مقدار حداکثر مجاز طبق دستور العمل و توصيه کارخانه سازنده .

17-بررسی و بازديد و کنترل و ثبت لرزش تمام قسمت های مختلف و تعيين شده ديزل ژنراتور و اطمينان از عدم افزايش آنها از مقادير مجاز طبق دستورالعمل و توصيه کارخانه سازنده .

18- بررسی و کنترل ولتاژ و جريان خروجی ديزل ژنراتور (هرسه فاز) و اطمينان از متعادل بودن مقادير .

19-بررسی و کنترل ولتاژ و جريان تحريک ژنراتور و اطمينان از نرمال و عادی بودن مقادير (متناسب با ميزان بار ديزل ژنراتور) .

20-بررسی و کنترل توان اکتيو و راکتيو ديزل ژنراتور و اطمينان از عدم افزايش آنها از مقادير مجاز (طبق دستورالعمل و توصيه کارخانه سازنده) .

21-بررسی و کنترل و بازديد از فرکانس ژنراتور و اطمينان از عدم افزايش و يا کاهش آن از مقادير مجاز .

22- بررسی و بازديد و اطمينان از باز بودن دمپر جلوی رادياتور ديزل ژنراتور .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *